Vi är ett flexibelt serviceföretag med ett komplett program för att serva gas- och cryogena system i industrin, marina system och för vägtransportfordon.

Med stark vilja och stort kunnande inom vårt område erbjuder vi tillverkning av vattenbadsförångare och rörsystem. Montage, fältservice och underhållsarbete av hela system. Vi servar även vakuumisolerade tanksystem och ledningar där vi bland annat utför vakuumpumpning och heliumläcksökning inom de vanligast förekommande isoleringsmetoderna, ner till 5x10^-5mbar.

Vi har även ett eget lager av de vanligast förekommande reservdelarna för att snabbt kunna ta emot och serva våra kunder på bästa sätt. För våra kunder har vi också teknisk rådgivning av allt ifrån enklare problem till funderingar kring normer och regelverk.

Vi felsöker också system och föreslår åtgärder.

I vårt renrum tillhandahåller vi pump- och ventilservice för nämnda system.

Kort och gott, ett komplett serviceföretag.

OM OSS

TJÄNSTER

New Building

Med nybyggnad menar vi stationer, installationer och hela system som finns i, och i anslutning tillindustrin. Vi jobbar direkt med kunder i industrin eller via systemleverantörer.


Renovation

Vi utför gärna ombyggnationer av befintliga system. System som behöver moderniseras, repareras ellereffektiviseras eller kanske flyttas och anpassas.


Engineering

Vi bistår med tekniskt kunnande och kan utföra mindre konstruktionsuppdrag eller bara vara rådgivandei våra kunders projekt.


Field Service

Vi kommer gärna till er verksamhet för att utföra serviceuppdrag. Felsökning med åtgärd eller förslag tillåtgärd.

Maintenance

Underhåll av mekaniska komponenter enligt tillverkarens rekommendationer eller för att mötakundkrav på tillgänglighet och myndighetskrav på tillsyn.

Service Agreement

Med serviceavtal kan vi hålla med våra kunders specifika reservdelar. Vi schemalägger besök ochrevisioner och planerar våra/era besök i god tid.

 
 
 

Adress

Apex Industrial Service AB
Vallhamn Industriväg 13
471 93 Kållekärr
Sverige

Telefon

+46 (0)737-01 03 03

Email

Allmän info & förfrågningar
info@apex-is.se
Leverantörsfakturor
invoice@apex-is.se
Administrativa frågor
ekonomi@apex-is.se