APEX designar egen PBU i aluminium!

In Uncategorized by Andreas SköldLeave a Comment

APEX har efter behov ifrån en av våra kunder designat, konstruerat och tillverkat en egen PBU i Aluminium.

En PBU har till uppgift att bygga upp ett övertryck i ett system där du till exempel skall lasta av LNG från en tank, när volymen och därmed trycket i tanken minskar så behöver detta kompenseras och det gör man med en PBU.

Vår PBU har vid flera live tester visat sig vara mycket effektiv och den har därmed inneburit stor tidsbesparing åt kunden!

Leave a Comment