APEX utför stopparbeten åt INOVYN Sverige AB

In News by Andreas SköldLeave a Comment

Under höststopp på INOVYN i Stenungsund vecka 39 2017 så är APEX kontrakterade att planera, arbetsleda samt utföra alla svets och rör arbeten på fabriken.

 

Detta är ett omfattande arbete som innefattar ett antal veckors planering på heltid, för att utföra alla jobb så har APEX ca 15 man på plats från egna led, samt arbetsleder ytterligare ett antal ifrån andra företag.

Arbetena pågår dag och natt och fortlöper enligt plan, all provning går perfekt och allt är monterat och klart i god tid till fredag eftermiddag när fabriken skall lämnas över till driften igen.

APEX personal utför som vanligt sina uppdrag med bravur och kunden är mycket nöjd med vår insats.

Leave a Comment