APEX INDUSTRIAL SERVICE[gap size=”10px”]

KVALITÉT & MILJÖ

Vi tror på idén att sätta rutiner och system på plats innan en certifiering och på så vis slipa in justeringar och rutiner. När alla känner igen sig och kraven i standarden blivit vardag, då certifierar vi oss. I Januari 2018 certifierade vi oss emot standarderna [highlight type="dark"]ISO 3834 och EN1090[/highlight].

På samma vis har vi valt att gå emot de mer omfattande certifieringarna, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

KONTAKT OSS