APEX INDUSTRIAL SERVICE[gap size=”10px”]

OM OSS

VILKA ÄR VI

2008 startade vi Rörbyrån AB med inriktning på rörarbeten, svetsning och bemanning inom verkstadsindustrin. 2014 bytte vi namn till Apex Industrial Service (AB Apexis). Sedan starten har vi byggt upp ett bra kontaktnät och knutit duktig personal till oss, främst för arbeten inom gas- och processindustrin, vår speciella nisch är den cryogena delen av industrin där vi utför installationer, ombyggnader, service och löpande underhåll både på land och till sjöss.

Vi utför idag kvalificerade arbeten med rörmontage och svetsarbeten på fältet hos våra kunder eller i vår egen verkstad. Vi har kompetenser och procedurer för svetsning inom Rostfritt- stål- samt ädlare material såsom Monel och Inconel.

Vi har en välutrustad serviceverkstad för komplett service av gas-trailers och vakuumisolerade tankar, vi har även ett renrum där vi utför service och renoveringar av pumpar för cryogent bruk.

Våra servicebilar är välutrustade och de står sällan stilla. Vi rör oss med utgångspunkt från vår verkstad på Vallhamn Industriväg i Vallhamn till så väl, närbelägna kunder som kunder på lite längre avstånd.

Vi är även utrustade för att ta uppdrag med etablering på annan ort, utan några egentliga geografiska begränsningar. Platsbyggda anläggningar kan vi göra som del- eller helsystem.


Andreas Sköld

Sales & Administration


Quotations & Practical Questions
andreas.skold@apex-is.se
+46 (0) 737 010 303

Johannes Sköld

Workshop Manager


Head Of Trailerservice
johannes.skold@apex-is.se
+46 (0) 735 290 743

Daniel Sköld

Technician

Service & Installation
daniel.skold@apex-is.se
+46 (0) 733 680 368


Är detta du?

Technical Manager

Technical Inquirys & Quotations
info@apex-is.se
+46 (0) 737010303

Tobias Börjesson

Technician

Service & installation
tobias.borjesson@apex-is.se
+46 (0) 735 646 674


Alexander Gerhardsson

Technician & Head of Pumpservice


Service & installation
Pumpservice
alexander.gerhardsson@apex-is.se
+46 (0) 736 281 952

Tord Cadier

Technician


Service & installation
tord.cadier@apex-is.se
+46 (0) 760 463 306

Robin Hermansson

Technician

Service & installation
robin.hermansson@apex-is.se
+46 (0) 730 735 386

David Fridén

Technician & Project Manager

Service & Installation
david.friden@apex-is.se
+46 (0) 701 496 668


Monica Jansson

Administrator

Service & Installation
ekonomi@apex-is.se
+46 (0) 708 399 901

Viktor Elmäng

Technician

Service & Installation
victor.elmang@apex-is.se
+46 (0) 766 001 381

 

APEX INDUSTRIAL SERVICE AB

Sedan starten 2008 har verksamheten mognat och nu fokuserar vi ytterligare på anläggningar som behöver montage- service- och underhållsarbeten samt service på fordonssidan.

Namnet Apex har vi hämtat från Latin som betyder spets. Apex används också i racing sammanhang där Apex avser den punkt i innerkurvan som man tangerar för att få den snabbaste vägen. Så, vare sig man går via Apex tidigt eller sent så är det där man når framgång. Vi har valt att se likheten till vår verksamhet på så vis att, oavsett vilket spår våra kunder väljer så går vägen till framgång alltid genom Apex.

MÅL

I samband med namnbytet så har vi också förtydligat våra mål.

Preferred Supplier och Customer Satisfaction är mål som alltid varit naturliga för oss men nu har vi gjort detta lite synligare i vår logo.

Vi har också lagt till hur vi avser att nå dit.

Med vårt Know How och vårt Servicemind kan vi uppfylla våra mål så att våra kunder får ett resultat som väl motsvarar förväntningarna. Med Know How menar vi att våra samlade erfarenheter, som vuxit in i verksamheten och den erfarenheten som kommer med nya medarbetare, bildar en stark grund. Med Servicemind menar vi vår dynamik och känsla för att följa våra kunders behov. Att alltid finnas tillhands så långt det är möjlig och att alltid vilja hjälpa till.

Sammanfattningsvis är våra främsta styrkor, att vilja och att kunna.